Widerströmska gymnasiet

Kommunalt ·

Hälsovägen 11 B, Huddinge

Widerströmska gymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Huddinge. Widerströmska gymnasiet har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Widerströmska gymnasiet 2022 var mellan 0 och 257,5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 415 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap  

257.5

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi  

237.5

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Teknikvetenskap  

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

155

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

41/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (11,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

67 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 107 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

5,2

Trygghet

7,9

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

415 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Fleminghallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Huddinge Kommun är huvudman

6 gymnasieskolor i Stockholm

2898 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Huddinge Kommun som är en kommunal huvudman.