Huddingegymnasiet

Kommunalt ·

Gymnasievägen 3, Huddinge

Huddingegymnasiet är ett kommunalt gymnasium i Huddinge. Huddingegymnasiet har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Antagningspoängen som krävdes för att komma in på Huddingegymnasiet 2022 var mellan 0 och 260 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 558 elever.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Naturvetenskap, profil Medicin  

260

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Allmän  

AST

AST - anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Specialpedagogisk verksamhet - eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Beteendevetenskap, profil Idrott  

215

Beteendevetenskap, profil Psykologi  

237.5

Samhällsvetenskap, profil Mänskliga rättigheter  

230

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Ekonomi, profil Företagande  

240

Juridik  

235

Teknikprogrammet

Inriktning

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik  

242.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av alla skolans studieresultat. Inkluderar bl.a. betyg, resultat på nationella prov och andel som tar examen.

Studieresultat

45/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andel elever som fått gymnasieexamen av samtliga avgångselever.

Tar examen

88 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 136 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,1

Stöd

5,3

Elevnöjdhet

5,9

Antal elever på skolan

558 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Huddingehallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

61 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Tre år efter

Studerar

61 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

41 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Huddinge Kommun är huvudman

6 gymnasieskolor i Stockholm

2898 elever totalt

Kommunal huvudman

Skolan drivs av Huddinge Kommun som är en kommunal huvudman.